Study on low temperature heat release of partially premixed combustion in a heavy duty engine for real-time applications

Cheng Fang, Per Tunestal, Lianhao Yin, Fuyuan Yang, Xiaofan Yang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Study on low temperature heat release of partially premixed combustion in a heavy duty engine for real-time applications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap