Subalgebras in K[x] of small codimension

Rode Grönkvist, Erik Leffler, Anna Torstensson, Victor Ufnarovski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Subalgebras in K[x] of small codimension”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics