Subjective recording of fetal movements. III. Screening of a pregnant population; the clinical significance of decreased fetal movement counts

Lil Valentin, Karel Marsal, L. Wahlgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Subjective recording of fetal movements. III. Screening of a pregnant population; the clinical significance of decreased fetal movement counts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap