Subtype HPV38b[FA125] demonstrates heterogeneity of human papillomavirus type 38.

Kristina Hazard, Linda Eliasson, Joakim Dillner, Ola Forslund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

227 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Subtype HPV38b[FA125] demonstrates heterogeneity of human papillomavirus type 38.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology