Successful Swedish headmasters in tension fields and alliances

Anders Persson, Gunnar Andersson, Margareta Nilsson-Lindström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

205 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Successful Swedish headmasters in tension fields and alliances”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap