Sum-frequency generation with a blue diode laser for mercury spectroscopy at 254 nm

J Alnis, U Gustafsson, Gabriel Somesfalean, Sune Svanberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

59 Citeringar (SciVal)
125 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sum-frequency generation with a blue diode laser for mercury spectroscopy at 254 nm”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi