Sunnybrook and House-Brackmann Systems in 5397 Facial Gradings

Mervi Kanerva, Lars Jonsson, Thomas Berg, Sara Axelsson, Anna Stjernquist-Desatnik, Mats Engstrom, Anne Pitkaranta

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sunnybrook and House-Brackmann Systems in 5397 Facial Gradings”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap