201Thallium SPECT; accuracy in astrocytoma diagnosis and treatment evaluation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”201Thallium SPECT; accuracy in astrocytoma diagnosis and treatment evaluation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Physics

Neuroscience