Super-Earth ingestion can explain the anomalously high metal abundances of M67 Y2235

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Super-Earth ingestion can explain the anomalously high metal abundances of M67 Y2235”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap