Superconductivity in the presence of magnetic steps

Wafaa Assaad

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

64 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Superconductivity in the presence of magnetic steps”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi