Superconductivity in the presence of magnetic steps

Wafaa Assaad

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

64 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat