Superfluid-droplet crossover in a binary boson mixture on a ring: Exact diagonalization solutions for few-particle systems in one dimension

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Superfluid-droplet crossover in a binary boson mixture on a ring: Exact diagonalization solutions for few-particle systems in one dimension”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics