Suppression of plasma insulin-like growth factor-1 levels in healthy, nulliparous, young women using low dose oral contraceptives

Helena Jernström, Håkan Olsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Suppression of plasma insulin-like growth factor-1 levels in healthy, nulliparous, young women using low dose oral contraceptives”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap