Surface acid property and its relation to SCR activity of phosphorus added to commercial V2O5(WO3)/TiO2 catalyst

H Kamata, K Takahashi, Ingemar Odenbrand

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

56 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Surface acid property and its relation to SCR activity of phosphorus added to commercial V2O5(WO3)/TiO2 catalyst”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar