Surface Engineering of Quantum Dots for Remarkably High Detectivity Photodetectors.

Ting Shen, B Li, Kaibo Zheng, Tönu Pullerits, J Cao, Jianjun Tian

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Surface Engineering of Quantum Dots for Remarkably High Detectivity Photodetectors.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar