Surface forces mediated by charged polymers: Effects of intrinsic chain stiffness

Martin Turesson, Jan Forsman, Torbjörn Åkesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

40 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Surface forces mediated by charged polymers: Effects of intrinsic chain stiffness”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap