Surface smoothing and native oxide suppression on Zn doped aerotaxy GaAs nanowires

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Surface smoothing and native oxide suppression on Zn doped aerotaxy GaAs nanowires”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi