Surface x-ray study of the structure and morphology of the oxidized Pd(001) surface

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

45 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Surface x-ray study of the structure and morphology of the oxidized Pd(001) surface”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi