Surgery A survey of patients' perceptions and experiences of intervention for gallstone disease during pregnancy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Surgery A survey of patients' perceptions and experiences of intervention for gallstone disease during pregnancy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap