Surgical Education Assessment of simulators for training and selection of trainees

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

782 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Surgical Education Assessment of simulators for training and selection of trainees”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap