Surveillance, Privacy and The Law of Requisite Variety

Vasilis Katos, Frank Stowell, Peter Bednar

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Surveillance, Privacy and The Law of Requisite Variety”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap