Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Survival in 31 670 patients with thin melanomas: a Swedish population-based study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry