Survival in a large elderly population of patients with dementia and other forms of psychogeriatric diseases.

Karin Nilsson, Lars Gustafson, Björn Hultberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Survival in a large elderly population of patients with dementia and other forms of psychogeriatric diseases.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap