Survival patterns of neonates born to adolescent mothers and the effect of pregnancy intentions and marital status on newborn survival in Kenya, Uganda, and Tanzania, 2014-2016

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Survival patterns of neonates born to adolescent mothers and the effect of pregnancy intentions and marital status on newborn survival in Kenya, Uganda, and Tanzania, 2014-2016”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology