Sustainability with a Cost Perspective – Driving the Industry to Embrace Sustainable Thinking

Christina Windmark, Anna Ericson Öberg, Mats Winroth, Peter Almström, Martin Kurdve, Carin Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sustainability with a Cost Perspective – Driving the Industry to Embrace Sustainable Thinking”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi