Sustainable assessment? Critical features of the assessment process in a modularised engineering programme

Åsa Lindberg-Sand, Tomas Olsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)165-174
TidskriftInternational Journal of Educational Research
Volym47
StatusPublished - 2008

Bibliografisk information

Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:49:00.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Citera det här