Sustainable energy use in 40 houses. A study of changes over a ten-year period

Carolina Hiller

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

146 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sustainable energy use in 40 houses. A study of changes over a ten-year period”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi