Sustained Remission in Tumor Necrosis Factor Inhibitor-treated Patients with Rheumatoid Arthritis: A Population-based Cohort Study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sustained Remission in Tumor Necrosis Factor Inhibitor-treated Patients with Rheumatoid Arthritis: A Population-based Cohort Study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap