Sustained Remission in Tumor Necrosis Factor Inhibitor-treated Patients with Rheumatoid Arthritis: A Population-based Cohort Study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat