Sutures alone are sufficient to support regeneration across a gap in the continuity of the sciatic nerve in rats

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sutures alone are sufficient to support regeneration across a gap in the continuity of the sciatic nerve in rats”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap