22 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Detta är den nionde årsrapporten från Svensk Dagfjärilsövervakning, ett nationellt miljöövervakningsprogram som koordineras av Lunds universitet på uppdrag av Naturvårdsverket sedan 2010. Svensk Dagfjärilsövervakning är ett samarbete mellan Sveriges Entomologiska Förening, Naturvårdsverket, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Länsstyrelserna. Verksamheten möjliggörs av frivilliga landet runt som mellan den 1 april och 30 september räknar fjärilar. Räkningen sker med en gemensam, systematisk metodik och fördelas på 3-7 inventeringstillfällen under säsongen. Det finns två olika sätt att övervaka, dels punktlokaler som är områden med 25 m radie som bevakas i 15 min per besök, dels slingor som är 0,5-3 km långa rutter som man inventerar i lugn promenadtakt. Genom att övervakningen upprepas inom säsongen och över flera år är det möjligt att skatta hur fjärilsfaunan förändras i antal och artsammansättning. Det nionde årets övervakning har resulterat i rapporter från 228 slingor och 269 punktlokaler. Slingorna och punkterna är spridda över hela landet, från Beddingestrand i söder till Abisko i norr. Antalet rapportörer under 2018 har varit 272 och Svensk Dagfjärilsövervakning har räknat in 66 472 fjärilar av 99 arter. I medeltal har det setts 11,0 arter per punktlokal och 15,5 arter per slinga. För varje funnen fjärilsart redovisar rapporten 2018 års observationer som ett totalantal, en utbredningskarta och figur över de veckor då arten påträffats. Talrikaste arterna 2018 var i tur och ordning luktgräsfjäril, rapsfjäril och citronfjäril. Trender i antal mellan 2010 och 2018 har skattats med hjälp av analysverktyget TRIM för 85 dagfjärils- och bastardsvärmararter. Av dessa minskade 18 arter jämfört med 2010, 19 arter ökade, 5 arter var stabila, medan övriga arter varierade så pass mycket att trenderna är osäkra. Sammanvägda index, så kallade miljöindikatorer har räknats fram för 1) de tolv arter som ingår i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar, 2) de tjugo vanligaste fjärilsarterna, 3) fjärilar i jordbruksmiljöer, samt 4) fjärilar i skogsmarker. Miljöindikatorerna för de 20 vanligaste dagfjärilarna, gräsmarksfjärilar och skogsfjärilar är stabila under perioden 2010-2018. Trenden för miljöindikatorn för fjärilar i jordbruksmiljöer är att denna grupp minskar måttligt men signifikant under perioden.
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagBiologiska institutionen, Lunds universitet
UppdragsgivareSwedish Environmental Protection Agency
Antal sidor92
ISBN (elektroniskt)978-91-7895-390-5
ISBN (tryckt)978-91-7753-626-0
StatusPublished - 2020 jan. 10

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Citera det här