Svensk-tyska relationer kring sekelskiftet 1900. Politik och ekonomi vid tillkomsten av 1906 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Undersökningen behandlar relationerna mellan Sverige och Tyskland från 1890-talet och fram till första världskriget med fokus på tillkomsten av 1906 års svensk-tyska handelstraktat. De handelspolitiska förbindelserna sätts här i relation till den inrikes- och säkerhetspolitiska situationen i respektive land och ses mot bakgrund av de maktpolitiska förhållandena och den handelspolitiska utvecklingen i Europa i stort. Genom 1906 års handelsavtal med Tyskland kom Sverige nämligen att integreras i det traktatsystem som – direkt eller indirekt – reglerade handelsförbindelserna på den europeiska kontinenten. Här finns en alltså en intressant parallell till nutida svensk politik och Sveriges integrering EU.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Historia
Handledare
  • Rystad, Göran, handledare
Tilldelningsdatum1989 maj 20
Förlag
Tryckta ISBN91-7966-079-7
StatusPublished - 1989

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1989-05-20
Time: 10:12
Place: Historiska institutionen i Lund

External reviewer(s)

Name: Vilhelm, Carlgren
Title: Professor
Affiliation: Utrikesdepartementets arkiv

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här