Swedenborgs öde. Om genialitet och kontinuitet i Swedenborgforskningen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)187-199
TidskriftPersonhistorisk tidskrift
Volym2011
Utgåva2
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idé- och lärdomshistoria

Citera det här