Swedish academia is no meritocracy

Johan A. Warodell, Erik J Olsson, Jan Almäng

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressForskning

Originalspråksvenska
SpecialistpublikationTimes Higher Education
StatusPublished - 2017 jan. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Studier av offentlig förvaltning

Citera det här