Swedish Cinema Alters History: Ingeborg Holm and the Poor Laws Debate

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

This article traces the reception of the the Swedish film Ingeborg Holm in 1913. The film created a fierce debate regarding the Swedish poor laws. This debate eventually led to changes in the law in 1918.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)47-64
TidskriftScandinavica - International Journal of Scandinavian Studies
Volym39
Utgåva1
StatusPublished - 2000

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konst

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Swedish Cinema Alters History: Ingeborg Holm and the Poor Laws Debate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här