Swedish Cinema Alters History: Ingeborg Holm and the Poor Laws Debate

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Swedish Cinema Alters History: Ingeborg Holm and the Poor Laws Debate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap