Swedish National Resource Centre for Physics Education celebrates its 20th anniversary

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

225 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The Swedish National Resource Centre for Physics Education (fysik.org) was created at Lund University by the Swedish Government in 1994. Its 20th anniversary was celebrated 31 March to 1 April at the Island of Hven, which became an EPS historic site in 2013. The theme for the anniversary conference was 'From science education research to education—on research-based development projects.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)180-186
TidskriftPhysics Education
Volym49
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Swedish National Resource Centre for Physics Education celebrates its 20th anniversary”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här