Swedish orka viewed through its English correspondences – ability, insufficient strength/energy or insufficient volition?

Mats Johansson, Lene Nordrum

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Swedish orka viewed through its English correspondences – ability, insufficient strength/energy or insufficient volition?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap