Swedish orka viewed through its English correspondences – insufficient energy or couldn’t be bothered?

Lene Nordrum, Mats Johansson

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstractPeer review

Sammanfattning


Originalspråkengelska
Sidor33-34
StatusPublished - 2017 maj 24

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Swedish orka viewed through its English correspondences – insufficient energy or couldn’t be bothered?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här