Swedish public and private housing companies’ access to the capital market for financing energy renovation

Mikael Mangold, Kristina Mjörnell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Swedish public and private housing companies’ access to the capital market for financing energy renovation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap