Swefoot – The Swedish national quality register for foot and ankle surgery

Maria C. Cöster, Angelica Cöster, Fredrik Svensson, Mattias Callréus, Fredrik Montgomery

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Swefoot – The Swedish national quality register for foot and ankle surgery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry