Symbolae sacrae: Symbolic formulae for protection and adoration within the quarries of Gebel el-Silsila

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Symbolae sacrae: Symbolic formulae for protection and adoration within the quarries of Gebel el-Silsila”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora