Sympathetic and parasympathetic neuropathy are frequent in both type 1 and type 2 diabetic patients.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sympathetic and parasympathetic neuropathy are frequent in both type 1 and type 2 diabetic patients.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap