Sympathetic nerve stimulation influences mucociliary activity in the rabbit maxillary sinus

Anders Cervin, Sven Lindberg, Ulf Mercke

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sympathetic nerve stimulation influences mucociliary activity in the rabbit maxillary sinus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap