Sympathetic skin vasoconstriction--further evaluation using laser Doppler techniques

F Holmlund, Carolin Freccero, S Bornmyr, J Castenfors, A-M Johansson, J Nordquist, Göran Sundkvist, H Svensson, Per Wollmer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sympathetic skin vasoconstriction--further evaluation using laser Doppler techniques”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap