Synchronising geometric representations for map mashups using relative positioning and Linked Data

Weiming Huang, Ali Mansourian, Ehsan Abdolmajidi, Haiqi Xu, Lars Harrie

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synchronising geometric representations for map mashups using relative positioning and Linked Data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap