Synchrotron XPS and Electrochemical Study of Aging Effect on Passive Film of Ni Alloys

Josefin Eidhagen, Alfred Larsson, Alexei Preobrajenski, Anna Delblanc, Edvin Lundgren, Jinshan Pan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synchrotron XPS and Electrochemical Study of Aging Effect on Passive Film of Ni Alloys”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar