Synovial fluid level of aggrecan ARGS fragments is a more sensitive marker of joint disease than glycosaminoglycan or aggrecan levels: a cross-sectional study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synovial fluid level of aggrecan ARGS fragments is a more sensitive marker of joint disease than glycosaminoglycan or aggrecan levels: a cross-sectional study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap