Synthesis and antiproliferative activity of two diastereomeric lignan amides serving as dimeric caffeic acid-l-DOPA hybrids

George E. Magoulas, Andreas Rigopoulos, Zoi Piperigkou, Chrysostomi Gialeli, Nikos K. Karamanos, Panteleimon G. Takis, Anastassios N. Troganis, Athanassios Chrissanthopoulos, George Maroulis, Dionissios Papaioannou

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesis and antiproliferative activity of two diastereomeric lignan amides serving as dimeric caffeic acid-l-DOPA hybrids”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap