Synthesis and biology of oligoethylene glycol linked naphthoxylosides.

Karin Thorsheim, Andrea Persson, Richard Johnsson, Johanna Löfgren, Katrin Mani, Ulf Ellervik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)
244 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Synthesis and biology of oligoethylene glycol linked naphthoxylosides.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar